exhibition artist

00130Gallery
Korkeavuorenkatu 27 sisapiha
00130 Helsinki Finland

00130Gallery Artists

Jenny Renlund
30.9-18.10.2009

 home > coming upFärgerna och formerna som finns överallt runt omkring oss har alltid bildat grunden för min besatthet med konst. Färgen väcker i mig en energi och passion att skapa, och den lägger grunden för en idé. Efter det kommer minnet av någon bild och därifrån växer formen fram.

Något annat som alltid skuffar mitt målande framåt, även när det känns hopplöst svårt, är hur jag själv och mina medmänniskor handlar, känner och tänker. Jag är otroligt nyfiken på människor och på deras förhållande till varandra och sin omgivning, och konsten känns för mig som ett av de bästa sätten att studera sig själv och andra.

Till den här utställningen har jag främst koncentrerat mig på att måla en mängd små oljemålningar som bildar serier. Temat, som jag ganska löst hållit mig till, kretsar kring människans kamp med naturen. En till synes evig balansgång som ofta hamnar i gungning.

Meitä ympäröivä väri- ja muotomaailma on aina ollut perustana pakkomielteelleni taiteeseen. Väri herättää minussa energian ja intohimon luoda, ja perustaa näin pohjan ajatukselle. Sen jälkeen tulee muisto jostakin kuvasta ja tästä kasvaa muoto.

Toinen asia joka inspiroi minua ja työntää maalaamistani eteenpäin, myös silloin kun tuntuu toivottoman vaikealta, on oma ja kanssaihmisten käyttäytymis-, tunne- ja ajattelumaailma. Olen äärimmäisen utelias ihmisistä ja heidän suhteestaan toisiinsa ja ympäristöönsä, ja taide on minusta yksi parhaimpia tapoja tutkia itseään ja muita.

Tähän näyttelyyn olen lähinnä keskittynyt tekemään pienempiä öljymaalauksia jotka luovat sarjoja. Teema, jonka ympärillä olen aika löysästi pyörinyt, käsittelee ihmisen kamppailua luonnon kanssa. Ikuiselta vaikuttava tasapainopeli joka usein horjuu.

The world of color and form that surrounds us has always been the basis of my obsession with art. Color awakens in me an energy and passion to create, and lays the basis for an idea. After this comes the memory of a picture from which the form grows.

Another thing which inspires me and pushes my work forward, even when it feels hopelessly difficult, is the way in which I myself and my fellow humans act, feel and think. I am very curious about people and the relationships that they have with each other and their surroundings, and art, to me, seems to be one of the best ways of studying oneself and others.

For this exhibition I have mainly focused on making small oil paintings that form different series. My theme, to which I have kept loosely, is the struggle between humans and nature. The seemingly everlasting balancing act which often comes to sway.

00130gallery@gmail.com

www.00130gallery.net