exhibition artist
home coming up

00130Gallery
Korkeavuorenkatu 27 sisapiha
00130 Helsinki Finland

00130Gallery Artists

Johanna Lemettinen

"Näyte-esine / Specimen"

28.10-15.11.2009
Maalauksia/Paintings

 

Olen kiinnostunut tunneilmaisuista, kohtaamisesta ja pakenemisesta, erilaisilla identiteeteillä  leikittelystä sekä yksityisyydestä ja julkisuudesta. Tapani työstää aiheitani on hyvin henkilökohtainen. Vahvistan tätä  henkilökohtaisuutta asettamalla itseni osaksi teoksiani, en siis käytä ulkopuolisia malleja, etten asettaisi heitä alisteiseen asemaan suhteessa itseeni – taiteilijaan – ja katsojaan. Koska käytän itseäni tietoisesti teosteni mallina, ulkopuolisen mallin ja taiteilijan välinen valtasuhde murtuu.  

Käytän apunani näyttelemistä sekä autenttisuutta. Toisinaan siis lavastan teosteni maailman ja esiinnyn teoksissani näyttelemällä, asettumalla rooliin. Autenttisemmissa teoksissani pyrin puolestaan tallentamaan hetkellisen ja koetun todellisuuden ja siinä heränneet tunteet.  

Katson teoksissani itse itseäni, mutta samalla näkökulmani on myös subjektiton ja tarjoaa katsojalle mahdollisuuden kohtaamiseen. Kun sommitelma on rajattu tiukasti yhteen malliin ja ympärillä oleva hälinää on karsittu pois, katsoja voi päästä sisälle teoksen sisäiseen tunnelmaan ja mielentilaan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

I am interested in emotions, encounters and withdrawals, exploring different identities and also in people's private and public spheares. My approach is highly personal. I emphasize this by placing myself to my works. In other words I rarely use other models beside myself. This way I avoid subjugating others in relation to myself – the artist – or the spectator. Since I intentionally use myself as a model, the power relation between the model and the artist is deconstructed. 

My work process is based on both acting and authencity. Sometimes I stage the situations presented in my paintings and adopt a role. In the more authentic works my aim is to record the momentary and felt reality and the emotions experienced during a given situation. 

I observe myself in my paintings but at the same time my approach lacks subjectivity and offers the spectator a possibility for an encounter. When the composition of a painting concentrates on one specific model and all external noise is left out, the spectator is able to enter the internal atmosphere of the painting.  


www.johannalementtinen.com00130gallery@gmail.com

www.00130gallery.net