exhibition artist
back

00130Gallery
Korkeavuorenkatu 27 sisapiha
00130 Helsinki Finland

00130Gallery Artists

Hanna Korhonen
20.5-7.6.2009

 Like I said, I’m a paradox on sarja valokuvista rakennettuja kollaaseja. Se kertoo (yhden) versioni ikuisesti kerrotusta, universaalista tarinasta, ihmisyyden perustasta – rakkaudesta. Emme koskaan väsy tähän aiheeseen, koska emme voi muuta kuin haluta sitä elämäämme.

Tämä omakuvasarja tarkastelee ajatuksiani ja kokemuksiani romanttisista suhteista. Melankolian ja agression lisäksi teokset nojautuvat huumoriin, joka ilmestyi heittäytyessäni teini-ikäisen lailla pohtimaan rakkaus- historiaani.

”Huolimatta tarinani vaikeuksista, epämiellyttävyyksistä, epäilyksistä, epätoivoista, huolimatta impulsseista jättää se ikuisesti taakseni, kerta toisensa jälkeen vakuutan rakkauden, itsessäni, arvona.”

Roland Barthes, A lover’s discourse, 2002.

Like I said, I’m a paradox is a series of collages that originate in photographs. It narrates (one of) my version(s) of the story that has and will be told many a times, the universal tale about the basics of humanity - about love. We will never tire of this subject, as we cannot but want it in our lives.

This series of self-portraits reflects on my ideas and experiences of romantic relationships. Alongside melancholy and aggression this work leans on humour that emerged from the juvenile-like act of indulging in my own love history.


“Despite the difficulties of my story, despite discomforts, doubts, despairs, despite impulses to be done with it, I unceasingly affirm love, within myself, as a value.”


Roland Barthes, A lover’s discourse, 2002.

00130gallery@gmail.com

www.00130gallery.net