00130gallery näyttelyanalyysit/art analysis
back-home

00130Gallery
Korkeavuorenkatu 27 sisapiha
00130 Helsinki Finland

00130Gallery näyttelyanalyysit/
Art analysis
Ville Räty – Perfect product for your health

Ville Räty maalaa heittäytyen ja aistinvaraisesti. Pyrkimys pois suunnitelmallisesta ja päämäärätietoisesta maalaamisesta tekee Rätyn taiteesta spontaanin prosessin, joka on valmis vasta kun kaikki osaset loksahtavat paikoilleen. Yksittäiset työt syntyvät kokonaisuutta silmälläpitäen, osaksi suurempaa installaatiota ja tulkintaa maailmasta. Erään prosessin lopputulos on 00130Galleryn galleriatilassa rönsyävä näyttely Perfect product for your health.

Kahdenkymmenen maalauksen installaatio Lost in control levittäytyy nimestään huolimatta varsin hallitusti ensimmäisen huoneen seinälle ja nurkkaukseen. Installaatio sulauttaa samalla itseensä maalausten tunnelmaa jatkavan luurankokuvioisen nojatuolin – teoksen nimeltään ”Hypnotized by the daytime TV”. Tuoliin istahtavan kannattaa suunnata se kohti nurkkausta, jolloin näkymä aukeaa kohti Rädyn kirjavaa maailmaa. Installaation maalaukset ovat aiheiltaan ja tunnelmaltaan vaihtelevia: From time to time luottaa puhtaaseen abstraktioon ja värien vastakohtaisuuteen, Display channel voisi olla tyylitelty kaupunkimaisema, No-mind puolestaan muistuttaa enemmän katutaiteesta julistaessaan näyttelyn nimen sanomaa. Joukossa olevat Me abstraction ja absurdi Self hate portrait antavat paikan itseyden ja identiteetin pohdinnalle installaation muuten ihmisettömältä tuntuvassa maailmassa. Tapa, jolla Räty on jatkanut maalauksia
gallerian seinille, nivoo fragmentinomaiset teokset toisiinsa. Myös toisessa huoneessa olevat maalaukset jatkavat installaation linjoilla. Silmiinpistävän poikkeuksen tekee vain pop-taiteen väreistä ja japanilaisen puupiirroksen aihelmista ammentava Preventive teos.

Räty ammentaa henkilökohtaisesta kokemusmaailmasta, siitä mitä on joskus tarttunut verkkokalvolle, kaupunkikuvan jäljistä ja huomaamattomista yksityiskohdista. Sabluunan käytön yhdistäminen muuten vapaaseen kädenjälkeen luo kontrastin, jonka johdosta sinänsä mitättömät elämän ja olemisen merkit nousevat pääosaan. Niinpä venäläisten tavarajunien numerokilvet, voimapylväät, tasapäiset ristit tai nuolimerkit sekoittuvat osaksi abstrahoituja muotoja ja värikenttiä. Herkullisinta Rädyn teoksissa on akryylivärin mahdollistama rosoisuus: paikoittain taiteilija antaa kankaan paistaa värin lävitse, toisinaan värimassan päälle painetut ruudukkokuviot tuovat pintaan omanlaista tekstuuria. Syntyy vaikutelma naarmuuntuneesta tai karheasta seinästä. Vaikka maalaukset ovat pienikokoisia, niissä on fyysisen työn ja luomisvimman tuntua.

Vertauskohtia etsivä voi nähdä Rädyn estetiikassa 1980-luvun amerikkalaisen graffititaiteen ja Jean-Michel Basquiat’n kaltaisten taiteilijoiden tunnelmia. Toisaalta Rädyn tavasta työskennellä voi löytää samaa vapautuneisuutta kuin 1950-luvun länsieurooppalaisessa informalismissa, joka korosti itseisarvollisesti taiteen tekemiseen liittyvää luovaa prosessia. Lopulta Rädyn maalausten nimet jäävät vihjaileviksi ja aiheet etäisesti tunnistettaviksi muistikuviksi, joissa ratapihan autius ja ruoste ovat vahvasti aistittavissa

kirjoittaja: Laura Gelmi

www.villeraty.com