exhibition artist
home >

00130Gallery
Korkeavuorenkatu 27 sisapiha
00130 Helsinki Finland


 

 

Elina Aho
Extended Body - Gesture, Action, Trace
29.5.-16.6.2013
Maalauksia, piirustuksia, videoinstallaatio

Elina Aho (s.1981) on Skotlannin The Glasgow School of Arts'ista vuonna 2013 valmistunut taiteen maisteri ja kuvataiteilija. Aho on koulutukseltaan myös psykologian maisteri (v.2006), ja on
tutustunut syvemmin ruumiillisuuteen tanssi- ja liiketerapian opinnoissa. 2011 Aho oli taiteilijaresidenssissä New Yorkissa (School of Visual Arts). Aho on pitänyt 7 yksityisnäyttelyä ja
osallistunut 25 yhteisnäyttelyyn Suomessa, Yhdysvalloissa, Portugalissa ja Iso-Britanniassa.

Ahon teoksia on mm. British Airwaysin kokoelmissa. Aho on kiinnostunut taiteiden- ja tieteidenvälisyydestä, ja parhaillaan työskentelee erilaisissa monitaiteisissa yhteistyöprojekteissa
liittyen mm. psykoanalyysiin, aivotutkimukseen ja fyysiseen teatteriin.
---
Taiteellisessa työssäni olen tutkinut maalauksen ja piirustuksen fyysisyyttä, ruumiillisuutta, liikettä, jäljenjättämistä ja sen automatisointia. Tässä näyttelyssä esitetään osa taiteellisesta tutkimustyöprosessista alkaen vuosilta 2011-2012 opiskellessani taiteen maisteriksi The Glasgow School of Arts'in maalauksen laitoksella. Keskiössä työskentelyssäni on ruumiinkuva. Prosessi johti erilaisten piirustuksen ja maalauksen työvälineiden kehittämiseen, joka johti kokeellisempaan ja performatiivisempaan työtapaan, sekä oskillaatioon intuitiivisen ja rationaalisen työtavan välillä.
Taiteellisen työn kokeellisuus, prosessimaisuus ja monivälineisyys sekä taiteilijan oman ruumiillisuuden käyttö tutkimusvälineenä nousivat tärkeiksi välineiksi taiteellisessa
tutkimusprosessissa. Työssäni olen hyvin kiinnostunut itse maalauksen tapahtumasta, fyysisestä
eleestä/ruumiillisuudesta sekä jäljenjättämisestä. Jäljenjättäminen muotoutui työvälineiden käytön kautta ruumiillisemmaksi ja samalla abstraktimmaksi. Työ sijoittuu ns. laajennetun maalauksen
kentään. Tärkeäksi muotoutui myös prosessin dokumentaatio valokuvauksen, videon ja
kirjoittamisen keinoin.


Press release 21.5.2013
00130Gallery Project Room
Korkeavuorenkatu 27 (sisäpiha)
00130 Helsinki
www.00130gallery.net
00130gallery@gmail.com
Aukioloajat ke 13-17, to-pe 12-17, la-su 12-16
Elina Aho
Extended Body - Gesture, Action, Trace
29.5.-16.6.2013
Paintings, Drawings, Video Installation

Born in 1981 in Finland, Elina Aho graduated with Master´s Degree in Fine Art Practice in Painting in 2013 at the Glasgow School of Art, UK. She also has a Master´s Degree in Psychology in 2006
at the University of Helsinki, and a one-year specialization in Dance-Movement Therapy at the Eino Roiha Institute, Jyväskylä. In summer 2011, she attended a Summer Residency in Painting at
School of Visual Arts in New York Cit . Elina Aho has exhibited in Helsinki, London, Glasgow,
Porto, New York City, and Edinburgh, with 7 solo shows and 25 group shows.
Her work is currently held for example in the collections of British Airways. She is interested in the multidisciplinary interface of art and science, and she is currently working in different
multidisciplinary projects (for example art and psychoanalysis, art and brain science, art and physical theatre).
--
An artistic research project on the physicality of drawing and painting, the extended body, and the
traces of the action is presented here. The artistic research project was my final MA project at the
Glasgow School of Art, where I studied Masters of Fine Art Practice, Painting 2011-2012.

The approach presented here emphasizes the process nature of artistic work, the themes of body
image, extended and prosthetic body, body communication, performativity, and extended painting/
drawing/ mark-making.
The importance of the artist-researcher´s own body as a tool in exploring the questions of corporeality is highlighted in the research process. Research methods such as developing special
tools/ body-extensions for drawing and painting are presented. The working method presented here derives from oscillation between intuitive and rational. The approach draws from
multidisciplinary theoretical viewpoints, from visual arts to dance/ performative practices, to psychology on perception, psychoanalysis, and artificial intelligence/ robotics. Documenting the
process has also led me to explore digital recording methods in photography and filming. I position
myself as an artist-researcher, a painter, a writer and a woman artist working in an experimental
manner.